Reabilitarea și introducerea în circuitul turistic a bisericii reformate Aiud

Reabilitarea clădirii Bisericii Reformate din Aiud, înscrisă în Lista Monumentelor Istorice cu codul AB-II-m-A-00172.02, cu scopul de a-l menține în circuitul turistic internațional după finalizarea proiectului.
Lucrările vizează reabilitarea interiorului și exteriorului bisericii, respectiv punerea în valoare și restaurarea ambianței spațiului interior.
Vor fi realizate următoarele:
– Lucrări de consolidări structurale ale bolții fisurate injectare, rețesere, împănare, și montarea tiranților de preluare a împingerii bolților.
– Eliminarea umidității și salubrizarea pereților. Tencuiala afectată de umiditate va fi îndepărtată, inclusiv 50 de cm deasupra nivelului de umiditate, și peretele va fi lăsat să se aerisească timp de 6 luni. După această perioadă, tencuielile vor fi refăcute cu mortar de var sau, pe zonele unde zidăria are un conținut de sare peste 5% cu tencuială de asanare.
– Tratarea elementelor și subansamblurilor cu substanțe de protecție la atacuri biologice.
– Înlocuirea învelitorii peste cor, nava, sacristie și turn, și realizarea unui sistem eficient de evacuare a apelor pluviale și de protecție la umiditatea solului.
– Refacerea finisajelor exterioare și a finisajelor interioare.
– Înlocuirea ferestrelor la navă și cor, montarea de tâmplării noi la turn și sacristie și restaurarea vitraliilor existente.
– Restaurarea componentelor artistice din piatră, respectiv ale picturilor murale.
– Desfacerea pardoselii bisericii și refacerea cu piatră în strat de nisip, reutilizând materialul original în măsura posibilităților. Nivelele 1 ale turnului și sacristiei vor fi dotate cu pardoseală de cărămidă pe strat de nisip, nivelul 2 al sacristiei cu parchet din lemn masiv, iar la nivelurile superioare ale turnului se propune dușumea din dulapi, care implicit face parte din planșeul nivelurilor 2-6.
– La nivelul podului se prevede executarea unei podini de lemn pentru vizitare și iluminat local pentru prezentarea picturilor.
• Finalizare planificata: mai 2021

“The road to succes is always under construction.” – Lily Tomlin