Lucrări de consolidare structurală și reparații capitale la biserica reformată din Huedin

Modificările propuse în biserică vizează atât reabilitarea structurală, termică, energetică, estetică și
funcțională a acesteia, dar și valorificarea ca și punct de atracție turistică și urbanistică în Huedin.
Intervenții arhitecturale exterioare propuse:
– Soclul și trotuarul de gardă
– Elementele de piatră
– Tencuiala exterioară a bisericii
– Contraforturi
– Porticuri
– Uși și ferestre
– Învelitoare
– La nivelul turnului
– Cripta
Intervenții arhitecturale interioare propuse:
– Pardoseală
– Tencuieli interioare
– Elementele de piatră
– Restaurarea tavanului casetat
– Tribunele și mobilierul bisericesc
– Restaurare amvon
– Podul și șarpanta navei și corului
– Nivelurile turnului
Finalizare planificata: iulie 2021

“The road to succes is always under construction.” – Lily Tomlin