Reabilitări monumente

Monumentele sunt obiecte a căror păstrare și folosință este în interes public, iar pentru păstrarea și folosința lor există argumente artistice, științifice, etnografice sau urbanistice.
Conservarea monumentelor istorice este întotdeauna favorabilă printr-o folosință utilă societații. Pentru consolidarea lor pot fi aplicate cele mai moderne tehnici a căror eficiența a fost demonstrată științific și prin experiență practică. Toate lucrările de conservare și restaurare trebuie întotdeauna acompaniate cu o documentație precisă, sub forma de rapoarte analitice și critice, ilustrate cu desene si fotografii.

Operațiunile de reabilitare pot fi:

 • activă: permite o existența autoîntreținută
 • pasivă: nu se integrează în circuitul economic
 • de suprafață: renovarea fațadelor și a încăperilor adiacente
 • în adâncime: se ocupă de fațade și de interiorul clădirilor zonei de reabilitare
Vezi portofoliu

O intervenție de restaurare trebuie să parcurgă următoarele activități:

 • discuții premergătoare (beneficiar, reprezentanți ai administrației locale, responsabil pentru monumente, referentul de zona de la Direcția Monumentelor, proiectantul)
 • expertiza: specialist de concepție al direcției de monumente (concepții de restaurare)
 • cercetări prealabile (cercetări de arhivă, arheologice, suprafața edificiului, materialul, starea cromatică, structura, documentație fotografică, sondaje, probe, releveu etc.)
 • stabilirea concepției de restaurare (bazată pe rezultatele cercetărilor premergătoare)
 • licitație, ofertă, plan de finanțare
 • executarea lucrărilor
 • recepția finală (controlul lucrărilor conform concepției de restaurare, raport asupra lucrărilor executate, raport final asupra întregii intervenții)

Societatea noastră dispune de specialiști, restauratori și personal autorizat de Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național.

Lucrarea de cea mai mare anvergură de reabilitare a unui monument istoric de categoria “A” realizată până în prezent, este Biserica Reformată Cluj-Napoca situată pe strada Mihail Kogălniceanu nr.16.

Vezi portofoliu
“The road to success is always under construction.” – Lily Tomlin